Kiezen voor mediation bij scheiding

Wanneer je kiest voor mediation bij scheiding kun je veel geld besparen. Zo heb je maar één scheidingsbemiddelaar nodig, in plaats van twee advocaten. Daarnaast heeft een mediator veel financiële en juridische kennis in huis, zodat zij je waar nodig zelf kunnen adviseren.

Als je kiest voor Mediators Federatie Nederland (MfN) gecertificeerde mediators, mag je ervan uitgaan dat de kwaliteit van de mediation erg hoog is. Naast de MfN zijn er ook nog andere brancheorganisaties waar je naar kan kijken. Voorbeelden zijn: Europees Netwerk van mediators (EMNI) en Nederlandse Mediators Vereniging (NMv)

Nog meer redenen om voor mediation te kiezen

Een mediator heeft naast uitgebreide kennis over het scheidingsproces, soms ook een financieel deskundige en een juridisch deskundige in huis. Ga je voor een scheidingsmediator dan mag je ervan uit gaan dat deze kennis over de Sociale Zekerheid en aanverwante zaken zoals uitkeringen heeft.

Een ander voordeel van het kiezen voor een mediator is dat deze vaak nauw samenwerkt met verschillende professionals op aanverwante gebieden. Je kunt hierbij denken aan een fiscaal deskundige voor belastingvraagstukken, maar ook aan een advocaat.

mediation bij scheiding

Wat mag je van een mediator verwachten?

De meeste scheidingsmediators staan voor openheid naar hun klanten en geven continu inzage in de kosten die je kunt verwachten. Vaak starten zij het proces met een vrijblijvend en gratis eerste kennismakingsgesprek. In dit gesprek geven de scheidingsbemiddelaars korte informatie over de verschillende stappen van de echtscheidingsmediation en kun je ook alle vragen stellen waar je mee zit. Tijdens dit eerste vrijblijvende consult zullen zij (kort) ingaan op jullie persoonlijke situatie zodat wij een inschatting van de tijdsduur en globale kosten kunnen geven.

Wat kost mediation?

Omdat mediation maatwerk is kunnen we hier geen vaste prijs of schatting geven. Wel kunnen we uitleggen welke werkzaamheden de scheidingsmediator uitvoert en een richtprijs geven voor het gemiddelde uurtarief in 2023.

Het uurtarief van een mediator is afhankelijk van het soort mediation.

Voor welke werkzaamheden betaal je de mediator?

De betrokken (financiële) belangen in overleg met jou vastgesteld en berekend over alle aan een dossier bestede tijd: (telefonische) besprekingen, (mail)correspondentie, opstellen van stukken zoals ouderschapsplan, scheidingsconvenant, vaststellingsovereenkomst en concepten daarvan. Daarbij komt 21% BTW.

Het tarief voor een ongecompliceerde scheidingsmediation is in 2023 € 200,- ex BTW per uur.

— Let op dit is een gemiddelde richtprijs, hier kunnen geen rechten aan verbonden worden. —

Wil je exacte uurtarieven weten? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan.

Vaak wordt er aan het begin van de mediation gevraagd om een bedrag  als voorschot/borg te betalen. Dat bedrag wordt na sluiting van het dossier en betaling van alle nota’s in zijn geheel aan jou teruggestort. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd, met uren- en kostenverantwoording.

Scheiden met kinderen

Scheiden wanneer er kinderen zijn, is een grote stap. De scheiding van ouders betekent een grote verandering in het leven van de kinderen. Uiteraard wil je hier zo voorzichtig en bedachtzaam mogelijk mee omgaan. Belangrijk is om te weten wat je rechten zijn, maar ook wat de rechten van je kinderen zijn. Zo moet er nagedacht worden over wanneer de kinderen bij wie zijn, hoe belangrijke beslissingen worden genomen en of er alimentatie moet worden betaald. Ook moeten er goede afspraken worden gemaakt over de opvoeding, zodat dit na de scheiding allemaal soepel verloopt. Een scheidingsmediator helpt jou met het juiste advies.

Ook van groot belang is het op de juiste manier en tijd betrekken van de kinderen bij de scheiding. Hoe vertel je de kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan? Hoe leg je uit waarom dit is?

Een heleboel kinderen kennen wel kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn, maar kunnen toch nog foute ideeën hebben over wat er gebeurt bij een scheiding. Het is van groot belang duidelijk naar de kinderen te zijn over wat er aan de hand is en dat de scheiding niet de schuld van de kinderen is.

Zeker als er kinderen zijn is het belangrijk om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als er ruzie tussen jou en je ex-partner ontstaat, heeft dit altijd invloed op de kinderen. Kinderen zijn heel gevoelig voor spanningen en kunnen snel het idee krijgen dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat jullie de scheiding samen oplossen, met zo min mogelijk ruzies.

scheidingsmediator

Mediation bij scheiding: verdeling spullen

Alles wat je tijdens jullie gezamenlijke leven hebt gekocht, gekregen of geleend, moet tijdens de scheiding worden verdeeld. Dit is geen gemakkelijke taak en een mediator helpt hier dan ook graag bij.

Waar moet dan allemaal aan gedacht worden bij de verdeling na de scheiding? Allereerst moet worden gekeken of jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op grond van huwelijkse voorwaarden.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer je getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden houdt dat in dat alle eigendommen (en de verdeling ervan) zijn vastgelegd in een akte. Bij een scheiding is het dus duidelijk welke spullen naar wie gaan. Indien er vanuit een gezamenlijke rekening spullen zijn gekocht moeten deze eerlijk (en naar ratio) verdeeld worden. Een ander belangrijk onderdeel van de huwelijkse voorwaarde is de verdeling van schulden. Net als bij de eigendommen is de schuldverdeling vastgelegd.

Gemeenschappelijke spullen verdelen

Gemeenschappelijke spullen verdelen is lastig. Vooral omdat de emotionele waarde en herinneringen die bij bepaalde spullen horen voor extra pijn en verdeeldheid kunnen zorgen. Mediation kan helpen om de verdeling goed op orde te brengen. Dit doen mediators doorgaans aan de hand van onderstaand stappenplan:

  • Er dient eerst een lijst te worden gemaakt met alle spullen
  • Beide partijen maken een inventaris op en geven aan wie er aanspraak op de spullen mag maken
  • De lijsten worden vergeleken en er wordt afgesproken wie wat meeneemt/krijgt
  • Het is belangrijk om hier samen uit te komen, indien dit niet lukt zal/kan een taxateur de waarde van de spullen gaan schatten. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
  • Zijn er spullen in de inboedel die veel waarde hebben of waarvan wordt gedacht dat deze waarde hebben, maar men niet weet wat de waarde is. Dan is het inhuren van een taxateur wel verstandig.
  • Verzekeringen die samen zijn afgesloten kunnen overgezet worden op de naam van één van de partijen. Vaak wordt de verzekering dan afgekocht.
  • Wanneer alles is verdeeld en beide partijen tevreden zijn kan de verdeling worden vastgelegd in het zogeheten echtscheidingsconvenant. 

Het kan een lastige klus zijn om alles eerlijk te verdelen. Zo hebben veel keuzes ook financiële en belastingtechnische gevolgen die je niet zomaar overziet. 

Het inzetten van mediation door mediators is een goede keuze. Zij zijn altijd beschikbaar om jullie waar nodig te ondersteunen en adviseren.

Mediation bij scheiding: verdeling inkomen

Een belangrijk aspect bij het regelen van een echtscheiding is de verdeling van het inkomen. Voor de scheiding deden jullie samen met het geld wat binnenkwam, maar als jullie gescheiden zijn gaat dit niet meer op. Vaak zullen de inkomens van beide partners niet aan elkaar gelijk zijn. Met partneralimentatie ondersteunt de ene ex-partner de ander, wanneer diens eigen inkomen onvoldoende is om de levensstijl, die het paar tijdens het huwelijk gewend was te voeren, na de echtscheiding te kunnen handhaven.

Partneralimentatie

Je kunt onder begeleiding van de scheidingsbemiddelaar, samen met je ex-partner afspraken maken over de duur en de hoogte van de partneralimentatie. Zo kun je afwijken van de wettelijke standaarden en het een en ander inrichten zodat dit goed aansluit bij jullie situatie en voorkeuren. Tevens kunnen jullie nu al spreken over de mogelijke toekomst scenario’s en hoe jullie hiermee om willen gaan. Als jullie zelf geen afspraken maken, zitten jullie vast aan de wettelijke termijnen en standaard berekeningen.

Pensioen na scheiding

Tijdens het huwelijk is ook pensioen opgebouwd, waarmee jullie gezamenlijk jullie oude dag zouden financieren. Hoewel het pensioen voor jullie misschien nog wel heel ver weg lijkt, is het ook belangrijk dat je ook hier even bij stilstaat tijdens de scheiding. Wettelijk is bepaald dat ook de opgebouwde pensioenrechten bij een echtscheiding verdeeld moeten worden. Net als bij alle onderwerpen helpen onze scheidingsmediators jullie graag om de rechten en plichten zo in te richten dat dit naadloos aansluit op jullie wensen en situatie.

Inzet van mediation na de scheiding

Vaak worden in het echtscheidingsconvenant afspraken gemaakt die voor langere tijd meegaan. Het kan echter zo zijn dat er na verloop van tijd een veranderde situatie is ontstaan, waardoor de tijdens het scheiden gemaakte afspraken niet meer voldoen. In dit geval kan het noodzakelijk zijn om opnieuw om tafel te gaan en de afspraken te herzien.
Sowieso is het met name bij het ouderschapsplan raadzaam om regelmatig met elkaar om tafel te zitten om te kijken of datgene wat op papier staat nog steeds aansluit bij de realiteit en jullie wensen. Maar ook financiële zaken, zoals de hoogte van de alimentatie, kunnen na de scheiding een regelmatige update gebruiken.

Ook voor deze follow-up processen, waarbij de afspraken opnieuw besproken worden, is een scheidingsmediator beschikbaar. Hierbij hanteren zij dezelfde aanpak die zij tijdens de mediation gebruiken. Zij zijn beschikbaar voor alle follow-up gesprekken, dus ook voor het aanpassen van afspraken die eerder door de rechtbank zijn bepaald of in samenwerking met een ander professional zijn vastgelegd.

Conflictbemiddeling

Naast echtscheidingsmediation zijn mediators ook beschikbaar voor bemiddeling bij andere vormen van conflicten. Je kunt hierbij denken aan een arbeidsconflict, maar ook burenruzies en zakelijke conflicten. Kortom, ieder conflict waarbij de relatie belangrijk is en je de oplossing zelf in de hand wilt houden is geschikt voor mediation.

conflictbemiddeling

Relatiebemiddeling

Gaat het wat minder tussen jullie? Is er sprake van ergernissen die er in het begin niet waren? Begint er twijfel te ontstaan of dit wel deze relatie wel toekomst heeft? Iedere relatie kent zijn ups en downs, maar dit hoeft niet meteen te betekenen dat je uit elkaar gaat en gaat scheiden.

Tijdens de relatiebemiddeling laat een mediator je graag aan het woord om je gedachten op een rij te zetten en om een goede keuze voor jezelf te kunnen maken. Waarom maak je vandaag niet gewoon een afspraak met een mediator om een verandering in je leven aan te brengen? Dit gesprek hoeft niet te betekenen dat je al voor een scheiding kiest.

Vergelijk prijzen voor mediation